Kolegij na Doktorskom studiju glotodidaktike
Razina studija: poslijediplomski
Semestar: zimski
Doktorski studij Glotodidaktike - izborni kolegij.
Vrste jezičnih opisa i jezični opisi hrvatskoga jezika. Proizvodnja i prijam hrvatskoga jezika kao J1 i J2. Načela opisa hrvatskoga kao stranoga jezika. Usvajanje i učenje hrvatskoga. Popis i propis u ovladavanju hrvatskim. Hrvatski standardni jezik i nestandardni idiomi u ovladavanju hrvatskim kao stranim jezikom.
Razina studija: poslijediplomski
Semestar: zimski

Stranica s podatcima o doktorskomu studiju

Razina studija: poslijediplomski
Semestar: zimski

U kolegiju se daje kratak pregled ključnih pojmova neuroanatomije i neurofiziologije, metoda istraživanja, teorija i metoda govorno-jezične obrade te različitih razina jezične obrade. Kolegij traje 6 sati.

Razina studija: PDS; ECTS: 2

Razina studija: poslijediplomski
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski