Cilj kolegija je osposobiti studente za promoviranje psihičkog zdravlja u različitim područjima rada psihologa.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 198911
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski

Studenti diplomskog studija moraju tijekom studija sudjelovati u istraživanjima kao sudionici ili suradnici voditelja. Prije obrane diplomskog rada moraju tijekom preddiplomskog i diplomskog studija prikupiti 50 sati sudjelovanja u istraživanjima.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 198864
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski

Cilj kolegija je upoznati polaznike s mogućnostima korištenja informatičke tehnologije u znanstvenoj i primijenjenoj psihologiji (računalna primjena testova; provedba anketa putem interneta;  primjena računala u edukaciji i nastavi; primjena računala pri radu s osobama s posebnim potrebama i psihološkom savjetovanju; primjena računala u istraživanjima i dr.). Kroz nastavu polaznici će kritički vrednovati prednosti i ograničenja uporabe suvremene tehnologije u psihologiji te se osposobiti za odabir prikladne tehnologije i programa u provedbi psihologijskih istraživanja, nastavi i različitim područjima primijenjene psihologije


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184951
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski

Izborni kolegij na diplomskom studiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu - ak. godina 2020./2021. (ZS)

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 142680
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski

Obvezni kolegij na 1. godini diplomskog studija psihologije.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117743
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski

Izborni kolegij na diplomskom studiju psihologije.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125493
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski
Obavezni kolegij na diplomskom studiju psihologije
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117742
Broj ECTS bodova: 7
Semestar: zimski

Multivarijatne metode: dimenzionalni modeli izborni je kolegij za studente diplomskog studija psihologije i vrednuje se sa 5 ECTS bodova.

U okviru kolegija proučavaju se multivarijatne analize podataka primarno usmjerene na analize dimenzionalnosti unutar skupova varijabli (faktorska i klaster analiza, te multidimenzionalno skaliranje). Cilj kolegija je osposobiti studente za samostalni odabir, prosudbu adekvatnosti i tehničku provedbu metoda za multivarijatnu analizu podataka te kvantitativnu interpretaciju rezultata dobivenih njihovom primjenom.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 198882
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski
Izborni kolegij za studente diplomskog studija psihologije.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125499
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski