Definicija korpusa; uloga korpusa u suvremenu istraživanju jezika i književnosti; računalno podržan korpus; povijest korpusnih istraživanja u svijetu i u Hrvatskoj; tipovi korpusa; postupci u sastavljanju korpusa; postupci pretraživanja korpusa; postupci i rezultati obradbe hrvatskih korpusa (obilježavanje, statistička obradba, abecedni i frekvencijski rječnici, konkordancije); praktičan rad na pretraživanju i uporabi korpusa: Hrvatski nacionalni korpus, Mogušev Jednomilijunski korpus hrvatskoga književnoga jezika, hrvatski književni korpusi, Hrvatsko-engleski usporedni korpus, Hrvatsko-francuski usporedni korpus, Hrvatsko-bugarski usporedivi korpus; uloga korpusa u jezičnih tehnologijama; jezične tehnologije za hrvatski jezik; njegovo očuvanje, razvitak i uloga u budućim europskim okvirima.

Razina studija: poslijediplomski
Broj ECTS bodova: 10
Semestar: ljetni
Razina studija: poslijediplomski
Semestar: zimski

Kolegij je obvezatan za studente Poslijediplomskoga doktorskoga studija hrvatske kulture u prvome, drugome i četvrtome semestru.

Razina studija: poslijediplomski
Semestar: zimski
Doktorski studij Kroatistike - izborni kolegij.
Semantika. Kognitivni semantički opis. Što je značenje? Isto, jednako, blisko i slično značenje. Sinonimi i sinonimija. Sinonimi kao prototipno ustrojena kategorija. Istraživački pristup značenju riječi.
Razina studija: poslijediplomski
Semestar: zimski