Razina studija: poslijediplomski
Semestar: zimski

Ovo je izborni kolegij koji se izvodi na Poslijediplomskom doktorskom studiju etnologije i kulturne antropologije. Cilj kolegija je polaznike upoznati s procesima kojima se društveno sjećanje, u smislu raznovrsnih stavova prema prošlosti koji se iskazuju u sadašnjosti, upisuje u mjesta. Time odabrana mjesta postaju prostorima istaknute povijesne, političke ili vjerske simbolike, materijalizacije ideje o „zavičaju", ali i zaštićene kulturne cjeline, turističke destinacije itd. Polaznici će na pojedinim terenskim studijama slučaja razmatrati kako ljudi mjestima pripisuju nova značenja posredstvom naracija, materijalizacija sjećanja (primjerice podizanjem ili uklanjanjem spomenika) i kulturnih praksi (primjerice festivala) . S jedne strane, analizirat će se službeni diskurs kojim se mjesta preobražavaju u središnje topose pri konstrukciji kulturnoga identiteta zajednice, a s druge će se pratiti kakve individualne naracije i sjećanja uz njih vezuju različiti akteri. Uže područje rada i studijska literatura prilagođavat će se terenskim iskustvima i interesima polaznika kolegija. Naglasak će biti na provođenju individualnih istraživanja te izlaganju zaključaka uz pomoć prezentiranog teorijskog okvira, koji se temelji na postavkama antropologije društvenog sjećanja te antropologije mjesta i prostora.

Razina studija: PDS

Broj ECTS bodova: 5

Razina studija: poslijediplomski
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski

Ovo je jezgreni predmet jednoga od modula unutar doktorskoga studija etnologije i kulturne antropologije. Proučavaju se temeljni etnokulturni problemi koji se kroz povijest pokazuju kao ključni na prostoru jugoistočne Europe. Analiziraju se načini reprezentacije Balkana u suvremenom znanstvenom i kulturnom diskursu, a posebno postsocijalistička pozicija kao njihova specifična današnja refleksija. Pozornost se pridaje i pitanjima društvenoga sjećanja i njihovim odjecima u suvremenosti. Raspravlja se također o odnosima konstrukcije baštine. Postavljaju se i pitanja recikliranja, reinvencije i festivalizacije odabranih segmenata materijalne i nematerijalne kulture. U bloku predavanja koji drži izv. prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević naglasak se stavlja na značaj konstrukcija društvenog sjećanja za analizu kulturnih i društvenih fenomena i procesa u jugoistočnoj Europi.

Razina studija: PDS

Broj ECTS bodova: 10


Razina studija: poslijediplomski
Semestar: zimski
Razina studija: poslijediplomski
Semestar: zimski