Tjelesna i zdravstvena kultura na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu provodi se kroz prva 4 semestra na preddiplomskom studiju kao obavezan Predmet.

Redovita nastava tjelesne i zdravstvene kulture na našem Fakultetu usmjerena je  prema optimalnom usavršavanju motoričkih znanja i unapređenju sposobnosti i osobina koje su presudne za uspješnost u studiju te učinkovitost u obavljanju odabranog poziva. Program tjelesne i zdravstvene kulture nadgradnja je na temeljne postavke tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnoga područja programa srednje škole.

 Ciljevi našeg Plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture su:

 1. učenje novih motoričkih znanja,
 2. usavršavanje osnovnih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja,
 3. sprečavanje procesa deterioracije ili preranog smanjivanja razina osobina i sposobnosti uslijed   nedostatne tjelesne aktivnosti
 4. usavršavanje osnovnih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja,
 5. sprečavanje procesa deterioracije ili preranog smanjivanja razina osobina i sposobnosti uslijed   nedostatne tjelesne aktivnosti
 6. osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje i racionalno, sadržajno  korištenje i provođenje slobodnog vremena
 7. promicanje  tjelovježbene i sportske kulture.
 8. pripomoć kvalitetnom životu u mladosti, zrelosti i starosti

Zadaće tjelesne i zdravstvene kulture trajno su usmjerene prema:

 1. Usvajanju teorijskih i praktičnih motoričkih znanja u svrhu osposobljavanja studenata za samostalno tjelesno vježbanje.
 2. Povezivanje interesa studenata prema određenim kineziološkim aktivnostima u svrhu zadovoljavanja potreba za kretanjem.
 3. Usvajanju znanja o značaju svakodnevnog tjelesnog vježbanja  u svrhu utjecaja na antropološka obilježja te postizanja uspjeha u studiju i budućem zanimanju.
 4. Isticanju značaja zdravstvene kulture u svrhu očuvanja i  unapređenja zdravlja.
 5. Upoznavanje s rizicima štetnosti po zdravlje kod raznih ovisnosti.
 6. Promicanju značaja kvalitetne prehrane pri intelektualnim i tjelesnim naporima.
 7. Praćenju sastava tijela i prevenciji pretilosti.
 8. Informiranju studenata o rezultatima dosadašnjih istraživanja o zdravlju.
 9. Osposobljavanju za timski rad.
 10. Uključivanju studenata u sportska natjecanja s ciljem razvijanja interesa za osobni napredak u različitim sportskim aktivnostima.
 11. Uključivanju studenata u programe sportske poduke.

 

 


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 50932
Broj ECTS bodova: 0
Semestar: ljetni

 Tjelesna i zdravstvena kultura na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu provodi se kroz prva 4 semestra na preddiplomskom studiju kao obavezan Predmet.

Redovita nastava tjelesne i zdravstvene kulture na našem Fakultetu usmjerena je  prema optimalnom usavršavanju motoričkih znanja i unapređenju sposobnosti i osobina koje su presudne za uspješnost u studiju te učinkovitost u obavljanju odabranog poziva. Program tjelesne i zdravstvene kulture nadgradnja je na temeljne postavke tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnoga područja programa srednje škole.

 Ciljevi našeg Plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture su:

 1. učenje novih motoričkih znanja,
 2. usavršavanje osnovnih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja,
 3. sprečavanje procesa deterioracije ili preranog smanjivanja razina osobina i sposobnosti uslijed   nedostatne tjelesne aktivnosti
 4. usavršavanje osnovnih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja,
 5. sprečavanje procesa deterioracije ili preranog smanjivanja razina osobina i sposobnosti uslijed   nedostatne tjelesne aktivnosti
 6. osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje i racionalno, sadržajno  korištenje i provođenje slobodnog vremena
 7. promicanje  tjelovježbene i sportske kulture.
 8. pripomoć kvalitetnom životu u mladosti, zrelosti i starosti

Zadaće tjelesne i zdravstvene kulture trajno su usmjerene prema:

 1. Usvajanju teorijskih i praktičnih motoričkih znanja u svrhu osposobljavanja studenata za samostalno tjelesno vježbanje.
 2. Povezivanje interesa studenata prema određenim kineziološkim aktivnostima u svrhu zadovoljavanja potreba za kretanjem.
 3. Usvajanju znanja o značaju svakodnevnog tjelesnog vježbanja  u svrhu utjecaja na antropološka obilježja te postizanja uspjeha u studiju i budućem zanimanju.
 4. Isticanju značaja zdravstvene kulture u svrhu očuvanja i  unapređenja zdravlja.
 5. Upoznavanje s rizicima štetnosti po zdravlje kod raznih ovisnosti.
 6. Promicanju značaja kvalitetne prehrane pri intelektualnim i tjelesnim naporima.
 7. Praćenju sastava tijela i prevenciji pretilosti.
 8. Informiranju studenata o rezultatima dosadašnjih istraživanja o zdravlju.
 9. Osposobljavanju za timski rad.
 10. Uključivanju studenata u sportska natjecanja s ciljem razvijanja interesa za osobni napredak u različitim sportskim aktivnostima.
 11. Uključivanju studenata u programe sportske poduke.

 

 


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 39624
Broj ECTS bodova: 0
Semestar: ljetni

 Tjelesna i zdravstvena kultura na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu provodi se kroz prva 4 semestra na preddiplomskom studiju kao obavezan Predmet.

Redovita nastava tjelesne i zdravstvene kulture na našem Fakultetu usmjerena je  prema optimalnom usavršavanju motoričkih znanja i unapređenju sposobnosti i osobina koje su presudne za uspješnost u studiju te učinkovitost u obavljanju odabranog poziva. Program tjelesne i zdravstvene kulture nadgradnja je na temeljne postavke tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnoga područja programa srednje škole.

 Ciljevi našeg Plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture su:

 1. učenje novih motoričkih znanja,
 2. usavršavanje osnovnih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja,
 3. sprečavanje procesa deterioracije ili preranog smanjivanja razina osobina i sposobnosti uslijed   nedostatne tjelesne aktivnosti
 4. usavršavanje osnovnih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja,
 5. sprečavanje procesa deterioracije ili preranog smanjivanja razina osobina i sposobnosti uslijed   nedostatne tjelesne aktivnosti
 6. osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje i racionalno, sadržajno  korištenje i provođenje slobodnog vremena
 7. promicanje  tjelovježbene i sportske kulture.
 8. pripomoć kvalitetnom životu u mladosti, zrelosti i starosti

Zadaće tjelesne i zdravstvene kulture trajno su usmjerene prema:

 1. Usvajanju teorijskih i praktičnih motoričkih znanja u svrhu osposobljavanja studenata za samostalno tjelesno vježbanje.
 2. Povezivanje interesa studenata prema određenim kineziološkim aktivnostima u svrhu zadovoljavanja potreba za kretanjem.
 3. Usvajanju znanja o značaju svakodnevnog tjelesnog vježbanja  u svrhu utjecaja na antropološka obilježja te postizanja uspjeha u studiju i budućem zanimanju.
 4. Isticanju značaja zdravstvene kulture u svrhu očuvanja i  unapređenja zdravlja.
 5. Upoznavanje s rizicima štetnosti po zdravlje kod raznih ovisnosti.
 6. Promicanju značaja kvalitetne prehrane pri intelektualnim i tjelesnim naporima.
 7. Praćenju sastava tijela i prevenciji pretilosti.
 8. Informiranju studenata o rezultatima dosadašnjih istraživanja o zdravlju.
 9. Osposobljavanju za timski rad.
 10. Uključivanju studenata u sportska natjecanja s ciljem razvijanja interesa za osobni napredak u različitim sportskim aktivnostima.
 11. Uključivanju studenata u programe sportske poduke.

 

 


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 39622
Broj ECTS bodova: 0
Semestar: zimski

 Tjelesna i zdravstvena kultura na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu provodi se kroz prva 4 semestra na preddiplomskom studiju kao obavezan Predmet.

Redovita nastava tjelesne i zdravstvene kulture na našem Fakultetu usmjerena je  prema optimalnom usavršavanju motoričkih znanja i unapređenju sposobnosti i osobina koje su presudne za uspješnost u studiju te učinkovitost u obavljanju odabranog poziva. Program tjelesne i zdravstvene kulture nadgradnja je na temeljne postavke tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnoga područja programa srednje škole.

 Ciljevi našeg Plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture su:

 1. učenje novih motoričkih znanja,
 2. usavršavanje osnovnih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja,
 3. sprečavanje procesa deterioracije ili preranog smanjivanja razina osobina i sposobnosti uslijed   nedostatne tjelesne aktivnosti
 4. usavršavanje osnovnih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja,
 5. sprečavanje procesa deterioracije ili preranog smanjivanja razina osobina i sposobnosti uslijed   nedostatne tjelesne aktivnosti
 6. osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje i racionalno, sadržajno  korištenje i provođenje slobodnog vremena
 7. promicanje  tjelovježbene i sportske kulture.
 8. pripomoć kvalitetnom životu u mladosti, zrelosti i starosti

Zadaće tjelesne i zdravstvene kulture trajno su usmjerene prema:

 1. Usvajanju teorijskih i praktičnih motoričkih znanja u svrhu osposobljavanja studenata za samostalno tjelesno vježbanje.
 2. Povezivanje interesa studenata prema određenim kineziološkim aktivnostima u svrhu zadovoljavanja potreba za kretanjem.
 3. Usvajanju znanja o značaju svakodnevnog tjelesnog vježbanja  u svrhu utjecaja na antropološka obilježja te postizanja uspjeha u studiju i budućem zanimanju.
 4. Isticanju značaja zdravstvene kulture u svrhu očuvanja i  unapređenja zdravlja.
 5. Upoznavanje s rizicima štetnosti po zdravlje kod raznih ovisnosti.
 6. Promicanju značaja kvalitetne prehrane pri intelektualnim i tjelesnim naporima.
 7. Praćenju sastava tijela i prevenciji pretilosti.
 8. Informiranju studenata o rezultatima dosadašnjih istraživanja o zdravlju.
 9. Osposobljavanju za timski rad.
 10. Uključivanju studenata u sportska natjecanja s ciljem razvijanja interesa za osobni napredak u različitim sportskim aktivnostima.
 11. Uključivanju studenata u programe sportske poduke.

 

 


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 50927
Broj ECTS bodova: 0
Semestar: zimski