Na kolegiju Jezične vježbe iz hrvatskoga kao inoga jezika 5 izvodi se nastava iz hrvatskoga jezika za neizvorne govornike na razini jezične kompetencije  B2+ (viša podrazina razine B2 prema ZEROJ-u). Kolegij služi paralelnom i proporcionalnom razvijanju četiriju jezičnih vještina (govorenje, slušanje, pisanje i čitanje). Literatura za ispit su udžbenici:

Udier, S. L. (2014) Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskog jezika za razine B2-C1. Zagreb: FF press.

Udier, S. L. i Gulešić Machata, M. (2014) Razgovarajte s nama! Gramatika i pravopis hrvatskoga jezika s vježbama za razine B2-C1. Zagreb: FF press. 

Razina studija: ostalo
Semestar: zimski

Kolegij je namijenjen polaznicima Croaticuma - centra za hrvatski kao drugi i strani jezik da poboljšaju i usavrše svoje izgovor, slušanje, govor i čitanje u hrvatskom kao drugom ili stranom jeziku.

Razina studija: ostalo
Semestar: zimski
Razina studija: ostalo
Semestar: zimski

Nastava hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika na razini 1A.

Razina studija: ostalo
Semestar: zimski

Nastava hrvatskoga kao drugog i stranog jezika na razini 1A+

Učionica A-212

ponedjeljak-petak

11.00-13.30

Razina studija: ostalo
Semestar: zimski

Nastava hrvatskoga kao drugog i stranog jezika na razini 1B.

Razina studija: ostalo
Semestar: zimski