U Ljetnoj psihologijskoj školi 2020 studenti zajedno sa svojim nastavnicima istraživački obrađuju temu karakteristika pripadnika geek subkulture. Voditelji ove ljetne psihologijske škole su Una Mikac, Ena Uzelac i Antun Palanović.

Razina studija: ostalo
Semestar: zimski
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 128900
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski

Tema ovogodišnje Ljetne škole pripada intrigantnom području operacionalizacija profesionalnih postignuća – proučavat ćemo, između ostalog, na koji način neki moderni analitički pristupi mogu biti korisni za prikupljanje relevantnih validacijskih podataka temeljenih na mnogobrojnim većinom elektroničkim izvorima. 28. ljetna psihologijska škola održat će se krajem kolovoza i početkom rujna 2018.  na poluotoku Pelješcu. Voditelji škole su prof. dr. Vesna Buško i Tomislav Bunjevac, str. sur.

Razina studija: ostalo
Semestar: zimski

Tema Ljetne psihologijske škole 2017. godine je iz područja razvojne psihologije, a uže područje istraživanja odnosi se na čitalačku pismenost djece školske dobi. Voditeljice Ljetne psihologijske škole 2017. godine su prof. dr. sc. Gordana Keresteš i dr. sc. Goranka Lugomer Armano.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 128900
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski
Razina studija: ostalo
Semestar: zimski

LJPS 2015

Razina studija: ostalo
Semestar: zimski
Ljetna psihologijska škola tradicionalno se održava svake godine, a u sklopu nje studenti zajedno sa svojim voditeljima istraživački obrađuju neku temu iz društveno aktualnog područja psihologije. Predviđena tema ove godine je Ispitivanje konstrukta zapošljivosti, kao predispozicije pojedinca koja ga čini atraktivnim na tržištu rada.
Razina studija: ostalo
Semestar: zimski
Ljetna škola studenata i nastavnika psihologije.
Razina studija: ostalo
Semestar: zimski

Tema 19. psihologijske ljetne škole odnosit će se na različite postupke mjerenja afekata. Tijekom ljetne škole konstruirat će se jedan psihologijski mjerni instrument za procjenu afekata, koji će se uz adekvatnu validaciju moći koristiti u istraživačke kao i u praktične, kliničke svrhe. Usporedit će se različite metode mjerenja afekata, a neke će biti potrebno i prilagoditi za naše jezično područje. Posebna pažnja posvetit će se kulturnim specifičnostima u postupcima mjerenja afekata i problemima koji iz toga proizlaze.

Razina studija: ostalo
Semestar: zimski