Upoznavanje s najvažnijim protagonistima i razumijevanje ikonografskih i stilskih posebnosti, promjena u profilu naručitelja, povijesnoga konteksta i europskoga značenja nizozemskih umjetničkih škola od franko-flamanskih minijaturista oko 1400. godine do kraja XVII. stoljeća, s posebnim naglaskom na europskoj ulozi nizozemskih slikara i grafičara.

PD
Ects bodovi: 3

M

Ob

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 46857
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski