Redovitim prevođenjem zahtjevnijih tekstova studenti usavršavaju stečene prevodilačke vještine. U zimskome semestru 2010-2011. posebna će se pozornost posvetiti prevođenju slogana, naslova, poslovica, frazema, zahtjevnijih sintaktičkih struktura, kulturnih specifičnosti, kao i frazeologiji znanstvenih radova s područja književnosti i lingvistike.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184213
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski