Redovitim prevođenjem tekstova studenti stječu prevodilačke vještine, usvajaju terminologiju, uče se služiti rječnicima te drugim pomagalima i izvorima informacija, tiskanim i elektronskim. U zimskome semestru 2010-2011. nagasak će biti na aktualnim društvenim temema (tekstovi iz tiska i s Interneta), kao i na podslovljavanju, odnosno prevođenju filmova.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184209
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski