Mjesto za razgovor o raznovrsnim lingvističkim temama odabranima prema njihovoj suvremenosti i aktualnosti u propitivanju trenutnih lingvističkih istraživanja. Cilj Lingvističke grupe četvrtkom je informirati sudionike sa svrhom poticanja na kritičko sagledavanje specifičnih pitanja i problema iz različitih perspektiva koje nude suvremene lingvističke teorije. Zbog toga je Lingvistička grupa četvrtkom osmišljena kao izvannastavna aktivnost otvorena studentima svih studijskih grupa.
Razina studija: ostalo
Semestar: zimski