Texty pre študentov.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117771
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski