Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36749
Broj ECTS bodova: 3