Španjolski jezik za akademske potrebe 1 i Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - prva godina učenja (osnove španjolskog jezika)

Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - šifra kolegija: 225430 (preddiplomska razina studija)
Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - šifra kolegija: 225452 (diplomska razina studija)
Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - šifra kolegija: 225431 (preddiplomska razina)
Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - šifra kolegija 225453(diplomska razina)

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 225430
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski