U kolegiju će se razmotriti primjenjivost različitih antropoloških postavki na pojedine aspekte studentskoga istraživanja za doktorski rad ili za njegovo teorijsko utemeljenje. Kritički će se raspravljati o osnovnim teorijskim i metodološkim postavkama racionalizma, empirizma, hermeneutike, Tylorova intelektualizma, biopsihološkog funkcionalizma, strukturalnog funkcionalizma, strukturalizma, simboličke i kognitivne antropologije, te drugim antropološkim koncepcijama za koje studenti pokažu interes. Primjenjivost kolegija nastojat će se ostvariti razmatranjem teorijskih i metodoloških postavki na konkretnim teorijskim i metodološkim pitanjima ili problemima vezanima uz rad na disertaciji.
Razina studija: ostalo
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski