Okvirni sadržaj kolegija: Kolegij je zamišljen kao uvodni kolegij u razmatranje hrvatske tradicijske kulture i njezinih povijesnih i prostornih veza s drugim europskim predindustrijskim kulturama. Studenti će na ovomu kolegiju steći temeljna znanja o hrvatskoj tradicijskoj kulturi, koja će kasnije moći produbiti u kolegijima specijaliziranim za pojedine teme: npr. tradicijsko graditeljstvo, gospodarstvo, običaji i vjerovanja. Tijekom kolegija studenti će steći znanje o glavnim etnografskim značajkama Hrvata, a neke od tema koje će se razmatrati su: tradicijsko graditeljstvo, gospodarstvo, prehrana, odijevanje, običaji, vjerovanja i društvenost. Cilj kolegija (očekivane kompetencije): Cilj je kolegija da studenti steknu temeljna znanja o hrvatskoj tradicijskoj kulturi i njezinim povijesnim i prostornim odnosima s drugim europskim predindustrijskim kulturama. Svrha je također i stvoriti podlogu za kasnija dublja razmatranja pojedinih kulturnih značajki u drugim kolegijima, npr. o tradicijskom gospodarstvu ili vjerovanjima. Stečeno znanje studentima bi trebalo omogućiti da sudjeluju u različitim aktivnostima koje su povezane sa stručnim poznavanjem tradicijske kulture, npr. u kreiranju zavičajnih ili regionalnih zbirki, pisanju pregleda tradicijske kulture pojedinoga lokaliteta ili regije, osmišljavanju aktivnosti koje u sebi uključuju predstavljanja tradicijske kulture: npr. smotri folklora, ili pak pronalaženju najboljih načina turističkoga promoviranja tradicijske kulture pojedine zajednice. Studenti će praktičnim radom na kolegiju – vlastitim istraživanjem i seminarskim radom – steći kompetentnost za pisanje etnografskih radova o pojedinim mjestima, npr. manjih monografija.