Cilj je kolegija studentima pružiti uvid u osnovne pojmove i teorije vezane uz etnološka i kulturnoantropološka istraživanja Sredozemlja. Dat će se kratak pregled kultura na Sredozemlju, povijesnih, političkih, ekonomskih i društvenih okolnosti kojima su uvjetovane i odabranih etnografskih značajki koje se mogu pratiti, uz upisivanje različitih regionalnih i lokalnih interpretacija, na sredozemnom prostoru. Naglasak će biti na načinima konstruiranja sredozemnog imaginarija u znanstvenom, političkom i popularnom diskurzu. Pritom će se problematizirati koncept "kulturnih zona”, odnosno "kulturnih regija”. Posebno će se razmatrati uloga pojma "Sredozemlje" pri identifikacijskim strategijama u Republici Hrvatskoj.

Razina studija: PD

Broj ECTS bodova: 5

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51732
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski