Kolegij pruža uvid u srednjovjekovnu arhitekturu južnog dijela istočne obale Jadrana u razdoblju od XI. do XIV. st., s posebnim naglaskom na srednjovjekovnu arhitekturu Dubrovnika i Kotora. U uvodnim predavanjima student će se upoznati sa spomenicima predromaničke arhitekture Dubrovnika i Kotora te crkvama tzv. južnodalmatinskog kupolnog tipa. Nakon upoznavanja s predromaničkom tradicijom, odnosno ključnim spomenicima ranog srednjeg vijeka uslijedit će predavanja o romaničkim spomenicima u Dubrovniku i Kotoru, (katedrala Uznesenja bl. Djevice Marije, Dubrovnik; katedrala sv. Tripuna, Kotor; crkva sv. Luke, Kotor...). Unutar ciklusa predavanja o samostanskoj arhitekturi, student će se upoznati sa spomenicima benediktinskog reda (Lokrum, Mljet) te s arhitekturom propovjedničkih redova s posebnim naglaskom na franjevački i dominikanski samostan u Dubrovniku. Posljednja cjelina posvećena je srednjovjekovnom urbanizmu Dubrovnika, odnosno razvoju grada tijekom razdoblja ranog i kasnog srednjeg vijeka.

Razina studija: ostalo
ISVU šifra kolegija: 81458
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski