Oslanjajući se na kulturnoantropološke analize i interpretacije kolegij nudi uvid u probleme i oblike religioznosti u sprezi sa suvremenim sociokulturnim procesima te razmatra kako pojedini oblici religioznosti promiču kulturnu stabilnost i kulturne promjene. U okviru seminara globalna se religijska strujanja (oblici) promatraju u lokalnom kontekstu. Neke od jedinica kolegija su sljedeće: novi religijski pokreti, New Age, neopoganstvo, divinacije i okultističke prakse, "kvazi-religije", "civilne religije" i religijska priroda sekularnih organizacija, tradicijski oblici religioznosti, religijski fundamentalizam, religija u medijima, religija i konzumerizam, religija i ekologija i dr. Studenti primjenjuju i provjeravaju stečena znanja u okviru vlastitog manjeg istraživačkog projekta.

Šifra razine studija: D

Broj ECTS bodova: 5

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125402
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski