Seminarium dyplomowe prowadzone jest w trybie wirtualnym i przeznaczone jest dla studentów piszących prace dyplomowe u dr.sc. Barbary Kryżan-Stanojević. Seminarium wykorzystuje możliwości systemu Omega, umożliwiając komunikacjęmiędzy promotorem a piszącym pracę dyplomową praktycznie przez 24 godziny. Formowanie koncepcji pracy, możliwość podglądu innych prac i wymiany doświadczeń na etapie zbierania literatury muszą dać pozytywne rezultaty w przygotowywaniu prac.