Na ovom se kolegiju obrađuje fenomen razumijevanja kao spoznajni i komunikacijski čin te način na koji nam jezik omogućuje analizu ovog fenomena.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124369
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski