Diferencijalna pedagogija kao jedan od mogućih fundamentalnih teorijskih pristupa pedagogiji? Diferencijalna pedagogija kao mogućnost diferencirane znanosti odgoja i obrazovanja. Diferenciranje znanosti kao ono omogućeno postmodernim pojmom znanja. Odnos sistematske i diferencijalne pedagogije. Odnos prosvjetiteljskog pojma vremena i bezpovijesnog postmodernog vremena. Postmoderna pedagogija?
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52622
Broj ECTS bodova: 5