Mjesto algebarske lingvistike u lingvistici. Logika: algebra sudova, logički sud/iskaz (jednostavni i složeni), notacija, negacija, konjunkcija, disjunkcija, implikacija, ekvivalencija, Shefferova operacija, redukcija logičkih operacija, Booleove funkcije; predikatna logika, kvantifikacija; prirodni jezik i logika; logika kao umjetni jezik. Teorija skupova: pojmovi skupa, podskupa, praznoga skupa; jednakosti, presjeka, unije, razlike, dopune skupova, Kartezijev umnožak skupova. Odnosi i algebarske strukture: pridruživanje, uređaj (strogi i nestrogi), uređeni par, odnos, povratnost, rešetka, grupoid, monoid, poluskupina, skupina, slovoreni odnosi, brojni odnosi, preslikavanje.