Antropologija migracija je izborni kolegij na dodiplomskom studiju etnologije i kulturne antropogije. U okviru predavanja studentima se predstavljaju teorijska saznanja o migracijskim teorijama, pojmovima, tipologijama, te posljedicama migracijskih mobilnosti. Prikazuju se migracijski smjerovi s hrvatskih prostora unazad pet stoljeća u širem europskom i svjetskom kontekstu. Budući da dosadašnja iskustava pokazuju da se migracijske mobilnosti stanovništva moraju sagledavati interdisciplinarno, studente se potiče na korištenje stečenih znanja i iz njihovih drugih studijskih grupa (npr. sociologije, povijesti, lingvistike, psihologije...). Kroz prikazivanje posljedica migracijskih mobilnosti i integracije migranata kao važnog aspekta globalizacije, namjera kolegija je ukazati na problematiku etničke i kulturne različitosti u suvremenim društvima.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 142655
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski