Sociologija vremena jedna je od posebnih sociologija koja se predaje na diplomskom studiju Odsjeka za sociologiju. Glavne teme odnose se na proučavanje varijable vremena koja je u sociološkoj teoriji često klasificirana kao "nedostauća". U tom se smislu sadržaj kolegija orijentira na proučavanje doprinosa mnogih teoretičara (Giddens, Gourvitch, Castells i drugi), koji su o vremenu najčešće raspravljali kroz pzimu prostora i novih tehnoloških promjena u suvremenom svijetu.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 198886
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski