Kolegij se bavi analizom pojmovlja kulture i civilizacije općenito, a potom ih primjenjuje na konkretnom iberskom prostoru. Najveći dio sadržaja odnosi se na povijesnu građu ovih prostora od prapovijesti do kraja XVI. stoljeća koju prati povijest kulture i umjetnosti s posebnim naglaskom na književnost, od najranijih pisanih spomenika do najvećih dostignuća književnosti tzv. španjolskoga zlatnog vijeka.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 46987
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski