Kolegij je zamišljen kao uže tematološko, tj. topološko proučavanje češke književnosti. Šire teorijsko razmatranje prostora, njegove uloge i važnosti uopće u književnom djelu i izvan njega pokušat će se primijeniti na kanonska djela češke književnosti od 2. polovine 19. stoljeća pa sve do suvremenih književnih ostvarenja. Pritom će se nametati neka ključna pitanja na koja će se pokušati pružiti zadovoljavajuće odgovore: koji se tipovi književnih prostora javljaju u djelima čeških klasika, koja je njihova funkcija u pojedinim tekstovima, na koji način se oni transformiraju te u kojoj su mjeri ovisna o društvenim, kulturnim i političkim mijenama vremena u kojima određeni tekst nastaje.

Razina studija: PD

Broj ECTS bodova: 5

Razina studija: preddiplomski
Broj ECTS bodova: 5