Pregledni kolegij u kojem se studente upoznaje s glavnim obilježjima umjetničkog stvaralaštva na tlu srednjovjekovne Slavonije i Hrvatske od sredine XII. do početka XVI. stoljeća. S obzirom na značaj i očuvanost spomenika poseban će se naglasak staviti na praćenje razvoja gotičkog stila u sakralnoj arhitekturi, od prvih pojava početkom XIII. st. do njezinih kasnih odjeka početkom XVI. st., sagledan u kontekstu pojave i trajanja gotike u neposrednom okruženju susjednih zemalja Slovenije, Austrije, Madžarske. Spomenici će biti razmatrani s obzirom na vremenske i prostorne okvire, te unutar odgovarajućih tipskih skupina (reprezentativna, odnosno dvorska arhitektura, promjene i adaptacije starijih zdanja, arhitektura samostanskih redova itd.), a dio kolegija bit će posvećen i našim najznačajnijim starim gradovima, odnosno burgovima (Ozalj, Medvegrad, Ilok, Brinje, itd.). Kolegiji uključuje i osvrt na značajnije cikluse očuvanog zidnog slikarstva, kao i na nekolicinu kiparskih djela.
Razina studija: ostalo
Semestar: zimski