This is a research-oriented course. Students who successfully complete the course will be familiar with the basic mechanisms of hearing and speech perception, they will be able to find relevant literature for a particular problem/topic, master terminology and scientific discourse in the area of speech perception, and above all gain skills in planning, conducting and reporting their own research. Authors of outstanding papers will be encouraged to submit their work to appropriate journals.

Cilj: Osposobiti studente za snalaženje u stranoj literaturi iz područja percepcije govora, zamišljanje i provođenje istraživanja te izvještavanje o njemu, kao i za komunikaciju s predstavnicima međunarodne znanstvene zajednice. Kolegij se izvodi na engleskom jeziku i očekuje se savladavanje znanstvenog diskursa u govoru i pismu na tom jeziku.

Sadržaj:
 1. Uvodno predavanje
 2. Osjet i percepcija
 3. Anatomija i fiziologija percepcije govora
 4. Govorno-jezična obrada
 5. Rasprava o temama istraživanja (analiza zadaća - sažetak od 250 riječi i početna literatura)
 6. Priprema istraživanja + konzultativna nastava
 7. Teorije i modeli govorno-jezične obrade
 8. Rasprava o metodama (analiza zadaća)
 9. Provođenje istraživanja + konzultativna nastava
 10. Izvještaji o provođenju istraživanja ("progress reports")
 11. Provođenje istraživanja + konzultativna nastava
 12. Rasprava o preliminarnim rezultatima
 13. Analiza i interpretacija rezultata
 14. Priprema završnih izlaganja + konzultativna nastava
 15. Završna izlaganja

Nakon uspješno završenog kolegija studenti će moći:

 1. provesti istraživanje, sa svim koracima od dobivanja informiranog pristanka do prikupljanja podataka
 2. analizirati i interpretirati dobivene rezultate
 3. prezentirati istraživanje pred kolegama
 4. napisati seminarski rad u obliku znanstvenog članka
 5. kritički analizirati i raspraviti istraživanja drugih
 6. isplanirati istraživanje u cijelosti
 7. identificirati problem te odabrati odgovarajuće metode istraživanja

Razina studija: D; ECTS: 5

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117989
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski