Izborni kolegij Identiteti manjinskih kultura izvodi se na dodiplomskom studiju etnologije i kulturne antropologije.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 79025
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski