Studenti će na kolegiju biti upoznati s temeljnim znanjima iz morfološke i leksičke tvorbe u španjolskome jeziku, načinima proširenja leksika te s osnovnim pojmovima semantike i leksikologije. Poznavanje mehanizama tvorbe nužno je u proučavanju lingvistike jer daje uvid u to kako nastaje leksik određenoga jezika. Studenti će imati priliku usvojena znanja samostalno primijeniti na raznim vrstama tekstova metodama analize i usporedbe.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117786
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski