Studenti će biti upoznati s temeljnim lingvističkim i metodološkim pojmovima leksikologije i leksikografije koji su relevantni za opis i karakterizaciju španjolskoga leksika. Također će ovladati temeljnim pojmovima leksičke tvorbe i steći uvid u mehanizme stvaranja i proširivanja leksika. Osim toga, upoznat će se s najznačajnijim rječnicima španjolskoga jezika i, općenito, djelima španjolske leksikografije.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52161
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski