Predmet je doprinos poznavanju umjetničke baštine XVII. i XVIII. stoljeća na području Hrvatske, koja se obrađuje u sklopu obvezatnoga kolegija Likovne umjetnosti renesanse i baroka. Studenti će se tijekom izvođenja predmeta upoznati s djelima nekih od najznačajnijih baroknih umjetnika na području sjeverozapadne Hrvatske (Zagreba, odnosno Zagrebačke /nad/biskupije), čija će se djela interpretirati u kontekstu razvitka hrvatske te europske barokne umjetnosti. Osobita pozornost posvetit će se okolnostima narudžaba, profilu naručitelja, (izvornom) smještaju i namjeni te razini očuvanosti pojedinih djela i umjetničkih cjelina.
Razina studija: ostalo
Semestar: zimski