Španjolski za akademske potrebe 2 - prva godina učenja drugi semestar (osnove španjolskog jezika)


Šifra kolegija: 78180 (preddiplomska razina studija)

Šifra kolegija: 125395 (diplomska razina studija)


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 78180
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski