Kolegij upoznaje studente s temeljnim filozofijskim pojmovima i općom povijesti filozofije od antike do suvremenih kretanja. Propituju se filozofijske discipline kao što su etika, spoznajna teorija, ontologija i metafizika. Posebna pozornost posvećena je filozofijama društva i politike i njihovom odnosu spram cjeline pojedinog filozofijskog nauka, kao i različitim protosociologijskim i utopijskim učenjima o društvu. Razmatra se i disciplinarni odnos sociologije spram današnje filozofije i suvremenih znanstvenih učenja. U seminarima čitaju se i interpretiraju odabrani tekstovi filozofa.
Razina studija: PD. ECTS: 6 bodova.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36005
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni