Cilj je predmeta studentima pružiti što šire i dublje poznavanje naroda i kultura, njihovih odnosa i kulturno-povijesnih zbivanja onih sadržaja kojima se bavi etnologija. Usvajanjem činjenica i nekih pojmova, student stječe mogućnost šireg obrazovanja i znanja služeći se pisanom literaturom koja je na raspolaganju za upoznavanje naroda i kultura u nestajanju, te sposobnosti njihovog razumijevanja. Predmet obuhvaća upoznavanje studenata o temeljnim pojmovima i predmetu etnološke znanosti prema aspektima kulture po sadržaju i po unutarnjoj vrijednosti. Na temelju određene literature upućuje ih se u bogati registar pojmova značajnih za razumijevanje naroda i kultura svijeta. Studente se uvodi u pregled kultura, koji prati određenu stručnu klasifikaciju tipova kultura od prvobitnih oblika sakupljača i lovaca, preko tipova stočarstva i biljogojaca do ukazivanja na visoke civilizacije.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 69512
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski