Kolegij obuhvaća teoriju i povijest povijesti umjetnosti kao znanstvene i kulturološke discipline od antike do suvremenosti. Prikazat će se teorijski pogledi na umjetničko stvaralaštvo i najvažnije povijesnoumjetničke znanstvene i interpretacijske metode te njihovi predstavnici, koncepti, metode i funkcije teorije i kritike suvremenih vizualnih umjetnosti kao sistem metajezičkih praksi. Tematske cjeline uključuju tekstualnu tradiciju i vizualni aspekt, a analiziraju se na odabrnaim primjerima.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 142681
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski