Naziv kolegija: Suvremeni njemački jezik IV

Nositelj kolegija:
Snježana Rodek, viša lektorica

Izvođač/ica:  Snježana Rodek, viša lektorica

ECTS bodovi: 3

Jezik: njemački i hrvatski

Trajanje: jedan semestar

Status: obvezni

Oblik nastave: 2 sata vježbi + 2 sata seminara

Uvjeti upisa: položen kolegij Suvremeni njemački jezik III

Ciljevi: Usavršavanje receptivne i produktivne kompetencije u govornom i pismenom izrazu. Primjena kontrastivne metode radi utvrđivanja morfološke, sintaktičke i semantičke kompetencije.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij se nadovezuje na Suvremeni njemački jezik III i predstavlja jezičnu osnovu za sve ostale kolegije.

Korištene metode: pojedinačni, grupni rad, rad u paru i frontalna nastava.

Sadržaj: Deutschsprachige Länder und EU/sintaktička analiza predikata, analiza dijelova rečenica, atribut, apozicija; aktualne teme/ponavljanje. Usmena i pismena obrada autentičnih tekstova s njemačkoga govornog područja. Totalno razumijevanje teksta, raščlanjivanje i sažimanje složenijih i dužih tekstova (do 5 stranica), analitički prijevod jezično zahtjevnih dijelova teksta na hrvatski radi razumijevanja te uvođenje u tehnike pismenog prevođenja na njemački jezik na temelju kraćih hrvatskih tekstova (do dvadesetak redaka). Diskusija na zadanu temu, tehnike usmenog i pismenog argumentiranja, priprema i držanje referata (grupno ili individualno, izrada uručaka). Proširivanje vokabulara na zadane teme.

Literatura: Willkop, Wiemer, Müller-Küppers, Eggers, Zöllner, Auf neuen Wegen, Hueber 2003. - Duden Deutsches Universalwörterbuch ili Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Bertelsmann Lexikon Verlag (neue Rechtschreibung). - Kljaić, Deutsch-kroatisches Wörterbuch, Školska knjiga 2005. - Hansen-Kokoruš, Matešić, Pečur-Medinger, Znika, Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch, Nakladni zavod Globus 2005. - Tatsachen über Deutschland. - Österreich: Tatsachen und Zahlen. - Helbig/Buscha, Deutsche Grammatik, Langenscheidt 2001. - Helbig/Buscha, Übungsgrammatik Deutsch, Langenscheidt 2000. - Skender Libhard, Crnko Gmaz, Texte unter der Lupe - was und wie, Übungsbuch für Germanistikstudenten, Leykam international 2010. - Hall/Scheiner, Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch 2000, Neubearbeitung. - Schade, Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften, Erich Schmidt Verlag 1993. - Földeak, Sag`s besser! (Teil 1, Teil 2), Hueber Verlag 2003. - Duden Richtiges und gutes Deutsch, Band 9. - Wahrig Fehlerfreies und gutes Deutsch, Bertelsmann Lexikon Institut 2003.

Studentske obveze i kontrola uspjeha: Dva pismena rada, jedan referat, čitanje, sažimanje i usmeno prevođenje suvremenoga beletrističkog djela s njemačkoga govornog područja , stalna provjera napredovanja studenata u pisanom obliku, redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje, pismeni ispit kao uvjet za pristupanje usmenom ispitu.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 95353
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski