Na kolegiju se opisuju odnosi elemenata akustičkog signala kao podražaja (intenzitet, trajanje, frekvencija, spektralni sastav, spektralni oblik) s dimenzijama osjeta slušatelja (glasnoća, tonska visina i dr.). U okviru kolegija uvode se sljedeće teme: prag sluha, tonalna audiometrija, metode mjerenja u psihoakustici, maskiranje, percepcija tonske visine, kritični pojas, diferencijalni prag, glasnoća, subjektivno trajanje zvuka, binauralno slušanje, lokalizacija izvora zvuka u prostoru, analiza zvučnog okruženja, percepcija vokala i konsonanata, sinestezija. Psihoakustičke spoznaje primjenjuju se na doživljaj govornog zvuka.


Šifra razine studija: PD (preddiplomski)
ECTS: 5
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 125829
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski