Kolegij nudi opći prikaz široke kategorije postupaka obuhvaćenih pojmom evaluacije tretmana. Opisuju se glavni pojmovi vezani uz proces i smisao evaluacije različitih vrsta psihosocijalnih intervencija i programa. Sadržaj kolegija uključuje osvrt na teorijske, metodološke i praktične aspekte evaluacije programa, te prikaz racionale evaluacijskih postupaka; Definiraju se glavne vrste i modeli evaluacije programa i raspravlja o mogućim nacrtima evaluacijskih istraživanja; opisuju se elementi i koraci u planiranju evaluacijskih postupaka te izvještavanju o rezultatima provedenih evaluacijskih istraživanja.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 120105
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski