Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125558
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski