Teorijske i empirijske spoznaje istraživanja spolnih/rodnih dimenzija društva, te problemi rodne asimetrije uvjetovane sociokulturnim vrijednostima. Sadrži sljedeće osnovne teme: spol i rod, biologija i društvo, spolne i rodne razlike, rodni identitet i uloge; socijalizacija i učenje rodnih uloga; društvene upotrebe rodnih uloga; rodna stratifikacija; društveni statusi žena i muškaraca; kulturna konstrukcija rodnog identiteta; teorije roda u sociologiji (strukturalizam, funkcionalizam, psihoanaliza; teorije socijalnih sukoba; socijalni konstrukcionizam; feminističke kritike); rodni jaz plaća; stakleni stop; feminizacija siromaštva; seksizam u Hrvatskom društvu i šire; treći svijet i globalno restrukturiranje; rod i tranzicija, globalizacija i razvoj u 21. stoljeću; politika i rodne grupe, predrasude i diskriminacije; rod, obrazovanje i znanost: muški studiji i rod; transrodnost i queer identiteti, društvene stigmatizacije i promjene; rodno i obiteljsko nasilje: spolno uznemiravanje i silovanje, društvene posljedice rodnog nasilja; rod i reprodukcija: reproduktivna prava i status; problemi trudnoće, rađanja i pobačaja; nove reproduktivne tehnologije itd. Kolegij omogućuje stjecanje teorijskih, komparativno-analitičkih i istraživačkih znanja, te primjenu socioloških kompetencija nužnih za detekciju i razvoj spolnih/rodnih dimenzija društva, te globalne svjetske zajednice.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51330
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski