Cilj kolegija je upoznati studente/ice s teorijskim i istraživačkim fundusom discipline Sociologije porodice, istraživanjima socijalizacije i juridizacije ljudske reprodukcije, te partnerskih odnosa. Upoznaje se s promjenama koje razgrađuju, ali i ponovno uspostavljaju nove oblike obiteljskog života, te različite tipove partnerskih odnosa, odnosa u i između spolova, kao i među generacijama. Kolegij omogućuje stjecanje teorijskih, komparativno-analitičkih i istraživačkih znanja, te primjenu socioloških kompetencija nužnih za detekciju i razvoj obiteljskih i partnerskih dimenzija razvoja hrvatskog društva, šire društvene, te globalne svjetske zajednice. Studente/ice se potiče na primjenu sociološke imaginacije u razumijevanju isprepletenosti osobnog i društvenog života, kao i na propitivanje osobnog iskustva. Kolegij doprinosi povećanom razumijevanju fenomena braka, obitelji, kućanstva, porodice, srodstva, partnerskih odnosa i svih alternativnih oblika ljudskih intimnih te (pro)kreativnih zajednica. Upoznaju se teorijske orijentacije o braku i obitelji: klasične teorije, simbolički interakcionizam, teorija socijalne razmjene, strukturalistički funkcionalizam, teorija sukoba, sistemska teorija obitelji; feministički pristupi i razvojna teorija; klasa, dob i rod; strukturalne nejednakosti i obitelj; funkcije braka i obitelji: ekonomska kooperacija, reprodukcija, socijalizacija, učenje društvenih uloga i statusa; rodna socijalizacija i podjela rada u obitelji; moderni i postmoderni oblici obiteljskog i partnerskog života: nukleusne jednoroditeljske, alternativne, rekonstruirane obitelji; obitelj i ekonomski život: usklađivanje obiteljskih i radnih uloga; obitelji dvostruke karijere; nezaposlenost i siromaštvo; obiteljski život kao proces: životni ciklusi (početci, mladenački brakovi, srednje godine, brakovi u starijoj dobi); trajanje braka i razvodi; obitelj i emocionalni odnosi; nasilje u obitelji, ovisnosti; partnerstvo i roditeljstvo, djeca u obiteljima i izvan obitelji: kohabitacija i samovanje; budućnost braka i obitelji itd.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51322
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski