Sociokulturna objašnjenja temeljnih pojmova feminističkih diskursa, rodnih razlika i spolne/rodne diskriminacije; analiza drštvenih aspekata žena, reprodukcije, kritike patrijarhata i feminističke epistemologije; upoznavanje sa feminističkim pokretima (sufražetski, neofeminizmi i feminizmi 3. vala); odnos feminizama i medija; istraživanja i diskursi fenomena majčinstva, karijere i ženske emancipacije; analiza nasilja nad ženama unutar i izvan obitelji, trgovanja ženama, prostitucije i porno-industrije; aktualnost feminizma, kritike i perspektive. Kolegij omogućuje stjecanje teorijskih, komparativno-analitičkih i istraživačkih znanja u feminističkom sociološkom diskursu, uz primjenu socioloških kompetencija nužnih za prepoznavanje seksističkih dimenzija društva u kontekstu razvoja hrvatskog društva, ali i šire, Europske Unije te globalno. Studentice i studente upoznajemo s temeljnim društvenim aspektima važnosti feminističkih diskursa i pokreta u društvu, sa sociokulturnim objašnjenjima rodnih razlika i ključnim kategorijana patrijarhata; razvijamo povećanu osjetljivost na fenomene seksizma i rodno/spolne diskriminacije, te pružamo analitička oruđa za osvještavanje, istraživanje i analiziranje implikacija seksizma u društvu; osnažujemo aktivnije društvene uloge žena kao akterki i subjekata društvenih odnosa, te raznih tipova interakcija i društvenih procesa.

Razina studija: D
ECTS bodovi: 6

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118203
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski