Na trećoj godini kolegija španjolskog jezika za akademske potrebe studenti se već aktivno služe španjolskim jezikom, poznaju osnove španjolske gramatike, imaju dovoljno bogat vokabular i mogu s razumijevanjem čitati gotovo sve stručne tekstove na španjolskom jeziku. Cilj ovog kolegija je još više obogatiti njihova osnovna znanja jezika, te im pomoći u pismenom i usmenom izražavanju svrhu izražavanja mišljenja, stavova i pri diskusijama.
Obvezna literatura: Višnja Mindoljević: El flechazo, Školska knjiga Zagreb