Ovaj kolegij upisuju svi koji su prethodno učili španjolski jezik barem dvije godine. Stoga ga mogu upisati i studenti na prediplomskoj i diplomskoj razini studija, a šifra kolegija ovisi o tome da li je student na prediplomskoj ili diplomskoj razini i da li ga je slušao prethodne akademske godine na fakultetu ili ga prvi put upisuje. 

Španjolski jezik za akademske potrebe 3 (studenti koji su odslušali kolegij Španjolski za akademske potrebe 2)

Šifra kolegija:  78170 (preddiplomska razina studija)

Šifra kolegija: 117947 (diplomska razina studija)

Španjolski jezik za akademske potrebe 4 (studenti koji su odslušali kolegij Španjolski za akademske potrebe 3)

Šifra kolegija: 78170 (preddiplomska razina studija)

Šifra kolegija: 117947 (diplomska razina studija)

Španjolski jezik za akademske potrebe 1 (studenti koji prvi put upisuju Španjolski za akademske potrebe na Filozofskom fakultetu, ali su prethodno učili španjolski jezik barem dvije godine)

Šifra kolegija: 78164 (preddiplomska razina studija)

Šifra kolegija: 117947 (diplomska razina studija)  

Španjolski jezik za akademske potrebe 2 (studenti koji su odslušali i položili Španjolski jezik za akademske potrebe 1)

Šifra kolegija: 78180 (preddiplomska razina studija)

Šifra kolegija: 125395 (diplomska razina studija)  Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 78170
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski