Naglasak na kolegiju španjolskog jezika za akademske potrebe 4 bit će prvenstveno na dosad svladanim jezičnim kompetencijama. Uz čitanje i interpretaciju tekstova na španjolskom, uvodi se i prevođenje hrvatskih stručnih članaka na španjolski jezik. Svaki student obvezno mora pročitati i napisati sažetak knjige, napisane na španjolskom jeziku, napisati 2 seminarska rada i redovno se preko interneta informirati o novostima iz svoje grupe studija na španjolskom govornom području.
Obvezna literatura: Višnja Mindoljević-Dorica Perak: El flechazo 3, Školska knjiga Zagreb