Kolegij je zamišljen kao izvor osnovnih književnopovijesnih, teorijskih i socioloških znanja usmjerenih ponajprije na češki književni kontekst. Uvodni dio kolegija posvećen je problemima definicije književnosti, dijakronijskim mijenama pojma književnost, razlikama između književnog i neknjiževnog teksta te osnovnim pojmovima teorije književnosti. Središnji dio kolegija usmjeren je s jedne strane na povijest (češke) književnosti i njezine odabrane probleme, kao i na upoznavanje s periodizacijom češke književnosti, a s druge strane na naratološke aspekte književnog teksta. Zaključni dio kolegija bavi se odabranim problemima sociologije književnosti s posebnim naglaskom na češku književnost 20. stoljeća.


Razina studija: PD.

Broj ECTS bodova: 5

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 125807
Broj ECTS bodova: 5