U ovome kolegiju studenti će upoznati temeljna djela francuskih lingvista i teoretičara prevođenja, kao i glavne smjernice interpretativne teorije prevođenja. Kolegij će uključivati analizu tekstova s naglaskom na razvijanju sposobnosti različitog izražavanja njihovog sadržaja.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 160830
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski