Kolegij pruža pregled venecijanske skulpture od XV. do kraja XVIII. stoljeća. Studenti će se upoznati s osnovnim stilskim odrednicama i fazama razvitka te glavnim predstavnicima (kiparima, altaristima). Osobita će se pozornost posvetiti specifičnim temama poput skulptorske dekoracije nadgrobnih spomenika, pročelja i oltarnih nastavaka te će se detaljno obraditi njihovi najznačajniji primjeri u sklopu venecijanske renesansne i barokne baštine. Također će se razmotriti spektar utjecaja te izravni i posredni importi venecijanske skulpture prisutni u hrvatskoj likovnoj baštini. Studenti će se upoznati sa značenjem pojedinih umjetničkih ostvarenja unutar venecijanske i hrvatske likovne baštine, njihovim autorima, okolnostima narudžbe, profilom naručitelja, (izvornim) smještajem i namjenom, te razinom njihove očuvanosti. Sastavni dio nastavnog programa čini dvodnevna terenska nastava u Veneciji.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 97177
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski