Snimanje, analiza zvuka

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35851
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski